AAA ENGINEERING s.r.o.

Podle Vašich potřeb navrhneme produkt v nejmodernějším 3D cloudovém softwaru na trhu od firmy Autodesk. S jeho pomocí zvolíme optimální konstrukční řešení, materiál a technologii výroby s ohledem na minimalizaci ceny při zachování spolehlivosti a funkčnosti dílu. Pevnost, tuhost a spolehlivost dílu jsme schopni ověřit pomocí integrovaných pevnostních analýz v našem softwaru. Ten pomáhá odhalit i kolize jednotlivých součástí u větších celků.

Následně dodáme výrobní dokumentaci ve formě 3D modelu v univerzálním formátu, nebo klasicky ve formě výkresové dokumentace. Jsme také schopni vytvořit přímo program pro CNC obrábění.


3D CAD + výpočet, výkresová dokumentace

NÁMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Návrh a optimalizace produktu
 • návrh strojního dílu nebo celku ve 3D prostředí
 • kontrola a pevnostní výpočty pomocí CAE
 • tvorba výkresové dokumentace


Stojní výroba

Sami, nebo v kooperaci s našimi spolehlivými partnery realizujeme výrobu z oceli, nerezové oceli a hliníkových slitin a to včetně povrchové úpravy.

 • CNC a konvenční frézování
 • CNC a konvenční soustružení
 • elektroerozivní obrábění


 • laserové řezání plechů
 • 3D laserové řezání profilů a trubek
 • svařování
 • ohraňování


 • zinkování
 • práškové lakování